Gjensidige har gått gjennom statistikk fra Hjorteviltregister, som viser at det så langt i år har vært 70 påkjørsler av vilt i Oppdal og Rennebu.

Høsten og vinteren er normalt høysesong for viltpåkjørsler. En av tre viltpåkjørsler skjer i løpet av de tre siste månedene av året.

– Vi merker det også på antall skademeldinger som kommer inn til oss. Trafikanter bør være ekstra årvåkne på at det plutselig kan dukke opp dyr i veibanen på denne tiden av året, sier daglig leder Kjetil Skogrand i Gjensidige Oppdal-Rennebu i en pressemelding.

Økningen på høsten og vinteren kan forklares blant annet med kortere dager som gjør det vanskeligere å oppdage dyra i tide, vanskeligere føreforhold både for dyr og trafikanter, og sesongtrekk og høstjakta som fører til at dyra forflytter seg mer.

Morgen, ettermiddag og kveld

Veier med mye trafikk kommer naturlig nok høyt på listen over hvor det oftest skjer påkjørsler. Men også her er enkelte strekninger mer utsatt enn andre.

– Vær ekstra oppmerksom og demp farten, spesielt der det er skiltet med viltovergang eller fare for vilt. Tidspunkt på dagen har også noe å si. Flest ulykker skjer mellom klokken 07 og 09 på morgenen, og etter klokken 16 og frem mot midnatt, sier Skogrand.

Meld fra hvis du kjører på dyr

Kjører du på dyr, har du plikt til å melde fra. Å etterlate skadde dyr er straffbart. Skadde dyr vil ofte gjemme seg og er vanskelig å finne. Dermed kan de bli liggende i dagevis og lide en smertefull død.

– Kontakt Politiet på 02800, de rekvirerer viltnemda. Merk stedet der du kjørte på dyret slik at det blir enkelt å starte søket, sier Skogrand.

Skader på eget kjøretøy dekkes av kaskoforsikringen på bilen. Hos Gjensidige reduseres egenandelen med 2000 kroner og du slipper bonustap ved dyrepåkjørsel.

Gode råd for å unngå viltpåkjørsler:

  • Demp farten, spesielt på utsatte vegstrekninger og utsatte tider på døgnet.

  • Vær ekstra oppmerksom der det er mye spor etter dyr og mye vegetasjon nær veien.

  • Fareskilt er utplassert langs veien av en grunn.

  • Meld fra hvis uhellet er ute. Det er straffbart å etterlate skadde dyr.