– Svært provosert over løyperydding i Gjevilvassdalen

Storbekken vest for Resskrysset er i følge Haakon Nordseth blitt lagt i rør. Foto: Privat