– Vi kan ikke ha et slikt forsøplet turområde

foto