Ungdommens egen forestilling: – Dette er spektakulært!