Disse grepene vil varaordføreren ta for å bedre likestillingen