Lover oppdalsvri: Fyller kulturhuset etter 50 år på veien