Dagens møte starter med to orienteringer om situasjonen for villreinen på Dovrefjell og det store sentrumsprosjektet med utvalgsleder Tore Aasheim i Utvalg for kultur, miljø og tekniske tjenester.

På sakslista i dag står blant annet saken der kommunedirektøren foreslår å avslutte samtalene med Rennebu kommune om et utvidet kommunalt samarbeid. Dette fordi Rennebu kommune ikke vil diskutere felles legevakttjeneste, noe Oppdal kommune har pekt på som sitt mest sårbare område.

På sakslista ellers skal politikerne diskutere økonomien i NTNU-avtalen og i spørsmålsrunden er det spørsmål både om hyttebrems, helseplattformen og og

Sakslista:

PS 22/103 Godkjenning av kommunestyreprotokoll fra forrige møte

PS 22/104 Tertialrapport 2 - 2022 med budsjettkorrigeringer

PS 22/105 Tilstandsrapport for grunnskolen 2021/22

PS 22/106 Interkommunalt samarbeid - Oppdal og Rennebu kommuner

PS 22/107 NTNU-avtalen om faglig samarbeid og prosjekter mellom NTNU og Oppdal kommune og Nasjonalparken Næringshage AS. Økonomisk avklaring i tilknytning til FOUI-rollen

PS 22/108 Fastsettelse av lokal forskrift for bruk av fartøy med elektrisk motor på 2 innsjøer mindre enn 2 km2 i Oppdal kommune

PS 22/109 Beskrivelse av bærekraftsmål i saksutredninger

PS 22/110 Valg av nestleder i 17. mai komiteen 2023

FO 22/20 Interpellasjon fra KrF v /Morten Olsen

FO 22/21 Spørsmål til kommunedirektør om eventuell tilslutning til Helseplattformen

FO 22/22 Spørsmål til ordfører rundt statsbudsjettet og andre økonomiske føringer

FO 22/23 To spørsmål til ordfører fra Oppdal ungdomsråd

RS 22/35 Dokumenter fra styremøte i Midt-Norge 110-sentral IKS 27.10.22