Får 5,9 milliarder til ny E6, men veiåpningen skyves ut i tid

Den nye E6-traseen gjennom Rennebu går i jomfruelig terreng og er stort sett hogd ut og anleggsklar. Men nå er arbeidet med å bygge selve veien utsatt. Foto: Johs J. Syltern