Kostnadssprekk for Ålma-brua – før byggingen har startet

foto