NTE om Vitnett-kjøp: Avviser at arbeidsplasser flyttes

foto