Disse 109 lagene får 365 000 kr i grasrotpenger

foto
Sju prosent av innsatsen du bruker på Norsk Tipping går til den grasrotmottakeren spilleren selv bestemmer. Foto: Norsk Tipping