Den nye «kultursjefen» er til daglig leder for Rennebu frivillighetssentral. Hun er ydmyk i forhold til den oppgaven hun har tatt på seg, men legger ikke skjul på at hun gleder seg til denne ekstra utfordringen.

– Dette er først og fremst et fantastisk teamarbeid. Det mye folk som er involvert, og det er de frivillige som danner grunnpilaren. Jeg er bare en liten brikke i det hele. Jeg håper at jeg kan bygge på denne grunnpilaren, men jeg kan ikke bygge alene. Alt står ikke og faller med meg, sier Maj-Britt Svorkdal Hess.

Årets utgave av Rennebumartnan foregår 17. til 19. august, men kulturarrangementene starter allerede helga før. Martnassjef Kenneth Teigen opplyser at kulturbudsjettet på årets martna er på 200.000 kroner.

– Det betyr at vi kan få tak i artister på de fleste nivåer. Det signaliserer også at kultur er viktig på martnan. Kulturen skaper røtter, samtidig som den viderefører tradisjoner og skaper nye innfallsvinkler, sier den nye kultursjefen.

Tema på Rennebumartnan 2007 er «Skaperglede». Den nyengasjerte lederen for kulturdelen, lover at det i år vil bli enda tettere bånd mellom tema og kultur, enn det har vært tidligere.

– Jeg tenker på at martnan skal stå for «skaperglede», men at den også skal være noe som «skaper glede». En ting er alt det man kan få kjøpt for penger. Det essensielle er likevel kanskje den gode følelsen en får der og da når en ser på et vakkert bilde eller et kunstferdig utført stykke håndverk, sier hun.

Les mer om den nye lederen for kultur på Rennebumartnan, i papriutgaven av Opdalingen