I kommunetesten sammenligner Forbrukerrådet norske kommuner og hva som leveres av informasjon og service til innbyggerne. Testen har blitt gjort siden 2005.

Oppdal topper testen for 2016 i Sør-Trøndelag med 73,6 poeng. Bak på lista kommer Selbu og Trondheim, med forholdsvis 71,4 og 71,0 poeng. Nasjonalt kommer Oppdal også godt ut. Her ligger de på en 14. plass.

Rennebu ligger på en 21. plass i fylket med poengsummen 48,3 poeng. Nasjonalt ligger kommunen på en 310. plass. I 2013 lå Rennebu på en sjetteplass med 66,1 poeng.

Bedre resultat for Rennebu totalt

Kvalitet og innhold i selve tjenesten har tidligere ikke blitt testet. Nå har Forbrukerrådet etter beste evne også slått sammen undersøkelsene fra 2005, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2013 og 2016, og konkludert med at store kommuner leverer bedre enn små.

I totalen havner Opppdal på en fjerdeplass med 65,9 poeng i fylkesoversikten, og på en 39. plass nasjonalt.

Rennebu gjør det her betydelig bedre når man slår sammen alle årene. Kommunen havner på en sjetteplass i Sør-Trøndelag. Nasjonalt ligger de oppe på en 88. plass.

Finn mer detaljert informasjon om kommunetesten her.

Kort om testen

Forbrukerrådet skriver på sine nettsider hvordan testen for 2016 ble utført:

«Testmedarbeidere har utgitt seg for å være privatpersoner og deretter henvendt seg til samtlige kommuner i Norge på e-post, telefon og via kommunenes nettsider. Vi har sendt fire separate e-poster, og ringt tre telefonsamtaler til hver kommune. I tillegg har vi lett etter 19 forskjellige informasjonselement på hver kommunes nettside.

Til sammen er de 428 kommunene i Norge, samt Oslo kommune med sine 15 bydeler, testet på 21 707 punkter.»

Asker testvinner totalt

Over alle år er testens vinner Asker – for øvrig med 55.000 flere innbyggere enn Vinje. Deretter følger Nes, Bærum, Hamar, Ringerike, Trondheim, Enebakk, Rælingen og Sarpsborg på de neste plassene.

Blant de 25 beste kommunene er det kun to som har færre enn 10.000 innbyggere. Til gjengjeld er den ene av de to Vinje kommune i Telemark, som med sine 3.700 innbyggere havner på andreplass.

Forbrukerdirektør Randi Flesland sier at innbyggerne må kunne forvente at kommunene leverer godt på de tjenestene som rådet har testet.

– Dessverre har svært mange kommuner langt igjen før vi er fornøyd med den servicen og informasjonen de gir. Samtidig er det også noen mindre kommuner som kommer godt ut. Det viser at det er mulig å levere kvalitet, så lenge man har en kultur for å ta kontakten med innbyggerne på alvor, mener Flesland.