Sivert Vindal og Senterpartiet ønsker at forhandlingene skal munne ut i et salg eller festekontrakt på tomta i Vangslia. Ut fra dette ber han i interpellasjonen om at det opprettes en kjøpekontrakt.

Ikke oppsettende

Videre foreslår han at formannskapet får fullmakt til å godkjenne kontrakten.

– Om nødvendig må formannskapet innkalles til ekstraordinært møte, går det fram av forslaget til vedtak i interpellasjonen.

Vindal viser til to ganger behandling i bygningsrådet hvor Strand drift Oppdal as enstemmig ble gitt rammebetingelse for oppføring av servicebygg på parsellen av kommunens eiendom i Vangslia. Saken er som kjent påklaget, men har ikke oppsettende virkning.

Rammebetingelse

– Strand drift Oppdal as har i dag en rammebetingelse, og er i ferd med å forberede søknad for igangsetting. Før dette skjer må imidlertid tomtespørsmålet avklares. på grunn av tidspress, er det helt nødvendig å få en avklaring på dette, sier Sivert Vindal i interpellasjonen.

Han viser til de konstruktive samtalene Strand drift Oppdal as har hatt med kommunen i halvanna år. Det vises også til skiutleia i Vangslia, som familien Strand har stått bak i 30 år. Strand drift Oppdal as har signalisert at de vil bygge opp et skiutleieanlegg, som skal bli av de beste i landet.

– Ut i fra de positive signalene de hele tiden har fått i kommunen og to enstemmige vedtak i bygningsrådet, så må de nå få en avklaring på tomtespørsmålet. En ber derfor om at saken blir tatt opp til behandling i dagens kommunestyre, foreslår Sp og Sivert vindal i sin interpellasjon.