OPPDAL: Brannsjef Lars Hage og branninspektør Stein Bjørgen skriver i sin rapport av 4. desember i år at automatisk brannvarslingsanlegg ved skolen må være montert innen 31.desember i år. Frem til da må skolen foreta egenkontrollrunder i de deler av bygget som ikke er under stadig oppsikt, flere ganger i løpet av skoledagen.

– En misforståelse

Samtidlig rapporterer brannvesenet at de ved tilsynsrapport av år 2000, 2002 og 20007 har gitt forhåndsvarsel om pålegg på grunn av manglende oppfølging av tilsynsrapporter.

Brannvesenet har imidlertid fått bekreftet i tilbakemeldinger ved to anledninger, at automatisk brannvarslingsanlegg er montert.

– Det beror på en misforståelse, sier rektor Øyvind Melhus ved Aune barneskole.

Han har ingen kommentar til at det allerede er gitt tilbakemelding til brannvesenet at arbeidet er utført.