OPPDAL: De to ungdommene fra Oppdal, en 18-åring og en som så vidt er fylt femten, har erkjent forholdene. Femtenåringen var for øvrig fremdeles fjorten da mange av de straffbare forholdene ble begått.

Lensmann Berit Trønsdal forteller at politiet ble gjort oppmerksomme på at guttene satt på stjålet datautstyr, og da politiet oppsøkte guttenes tilholdssted, fant de dette utstyret.

Datautstyret, og en del andre ting som ble funnet stammet fra et innbrudd som ble begått på Oppdal ungdomsskole i midten av desember. Dette forholdet er av en eller annen grunn ikke anmeldt.

– Da vi avhørte guttene, viste det seg at de hadde vært ute på flere raid i høst.

I tillegg til dette, erkjente også guttene at de har stjålet en moped, stjålet en ATV, stjålet en traktor, og i tillegg til dette, stjålet en Saab utenfor et bilverksted i Oppdal i august.

– De har ikke beholdt noen av kjøretøyene, bare kjørt dem og siden satt dem fra seg. I tillegg har de erkjent et tyveri begått fra en anleggsmaskin på byggeplassen utenfor Aune Barneskole.

Nå som guttene er avhørt og har erkjent forholdene, vil saken bli sendt påtalemyndighetene.

– Barnevernet er varslet om den mindreårige, mens den andre straffesaken vil gå som vanlig, sier lensmannen.