OPPDAL: De endelige resultatene er ennå ikke helt klare. Men etter bare to uker hadde skoleungene i Oppdal gått en distanse som tilsvarer en gang rundt jorda, og Vigdis Thun i Fysak tar det nærmest for gitt at de fullførte den andre runden i løpet av de siste to ukene de gikk «mil etter mil».

Interessen har vært formidabel. Ungene har gått på ski til skolen, de har gått på ski etter skoletid og de ivrigste har sovet med ski på beina.

«Mil etter mil» har vært en skikonkurranse mellom skolene i Oppdal. Fredag blir skolen med flest mil premiert, og det vil nok vanke premier også på de andre skolene. For, som Vigdis Thun sier, skiinteressen har vært fenomenal, og alle oppdalselevene har deltatt og gått mil etter mil på ski.

Etter tre uker ledet Drivdalen skole, foran Vollan, Midtbygda, Lønset, Aune og OKG grunnskole. Men det var tett. Fredag blir vinnerskolen utpekt.