86 år gamle Mork er født i Soknedal, men altså vokst opp i Drivdalen.

For mange er han kjent fra Oppdal historielags årbok. I 1991 skrev han dessuten om nettopp krigens Drivdalen i Bøgda vår, under tittelen "Siste krigsvinteren i Drivdalen". og to år senere inneholdt Bøgda vår historien om Stølan i tiåret fra 1920 til 1930. Men Mork har også skrevet flere andre artikler om andre emner som har fått plass i Bøgda vår.

Hovedpersonen Jan, som bor på Stølan i Drivdalen, møtte vi også i "Veslejan", som inneholdt minner fra Drivdalen fra årene 1925 til 1935. I de påfølgende ti årene er Jan blitt ungdom

Leseren får følge ham i det daglige, som blant annet inkluderte møter med moskus, men så kommer krigen stadig nærmere. Etter hvert griper okkupasjonen også inn i forholdene i Drivdalen, og hverdagen endres fra fjellturer og rypejakt til matauk og tobakksdyrking. Når jernbanen saboteres mot slutten av krigen kommer Stølan i brennpunktet for noen av de siste krigshandlingene og det skjer flere dramatiske ting; tyskerne setter ut vaktposter i tunnelene og ungguttene får vaktoppdrag for NSB fram til freden senker seg.

Boken er gitt ut på Forlaget Norske Bøker.

Foto: Forlaget Norske Bøker
Foto: Forlaget Norske Bøker