OPPDAL: Ved å kjøpe støttediplomer kan det lokale næringslivet vise at det fortsatt «e me». Organisasjonen Trondheim 2018 brenner for å sette Trondheim og Oppdal på det internasjonale OL-kartet, men det hele kan fort brenne ut uten næringslivets støtte. I dag kommer OL-generalen selv til Oppdal for å besøke det lokale næringslivet og selge støttediplomer til 5000 kroner pr. stk. Penger som skal gå til det videre arbeidet for å gi Trondheim og Oppdal Vinter-OL i 2018. Så langt har hovedsponsorene bidratt med store beløp. Nå håper man at bedriftene i Trondheim og Oppdal bidrar med det resterende beløpet på. 1,5 millioner kroner. OL-general Wiseth har ved flere tidligere anledninger vist seg å være en god selger, og i dag satser han på å selge minst 60 støttediplomer. Til nå er det solgt 14 slike diplomer i Oppdal. Oppdal Booking har kjøpt 10 av disse. – Oppdal kommune har også kjøpt et diplom og selvfølgelig håper jeg næringslivet bidrar raust slik at OL-drømmen blir virkelighet, sier ordfører Ola Røtvei. Marvin Wiseth selv er optimistisk og tror på et godt salg i Oppdal. – Responsen på folkemøtet i desember fortalte meg at de fleste forstår at dette kan bli en svært viktig markedsfaktor for utviklingen i Oppdal i tiden framover, sier Marvin Wiseth. Han lover at alle som kjøper støttediplom vil bli nevnt på OL-organisasjonens webside.