Det var så absolutt bruk for Norsk Folkehjelp fra Nesset under den store leteaksjonen i Storlidalen. Men ingen ga politiet beskjed om at Nesset stod klar til uttrykning. Derfor ble ikke Nesset med sitt meget kompetente letemannskap hentet inn. KJELL IVAR KNUTSEN

OPPDAL: Jan Tømmervold ved Oppdal Lensmannskontor var skadestedsleder i Storlidalen i første del av den store leteaksjonen i Storlidalen. Selv om han på det meste ledet et 80-talls personer i de dramatiske døgnene, hadde han selvfølgelig tatt imot mer hjelp om han hadde visst at slik hjelp var å oppdrive.

– I store leteaksjoner kan det nesten ikke bli nok letemannskaper. Politiet har liste over tilgjengelige ressurser, men politiet må få beskjed om ressurser som melder seg fra andre politidistrikter. Som skadestedsleder fikk jeg aldri beskjed om at Norsk Folkehjelp i Nesset stod utrykningsklar, sier Jan Tømmervold.

Han tviler ikke på at leder Mellvin Steinsvoll i Norsk Folkehjelp i Nesset meldte fra om dette til Røde Kors Hjelpekorps i Sunndal.

– Men beskjed om dette kom ikke videre til meg som skadestedsleder eller til andre innen politiet. Jeg har sjekket loggen og kan slå fast at dette var ukjent informasjon inntil Mellvin Steinsvoll fortalte oss det gjennom Opdalingen og Aura Avis. Lærdommen må være at tilgjengelige ressurser blir meldt direkte til politiet og ikke gjennom andre som lover å gi beskjed om dette til politiet, sier Jan Tømmervold.

For politiet er det likegyldig om hjelpen kommer fra Røde Kors eller Norsk Folkehjelp. Det eneste som betyr noe er om hjelpemannskapene er kompetente eller ei. Norsk Folkehjelp sine medlemmer er ikke mindre kompetente enn Røde Kors sine.

– Jeg har vært i kontakt med Mellvin Steinsvoll og forklart ham sammenhengen. Jeg håper Norsk Folkehjelp i Nesset mobiliserer like raskt hvis situasjonen skulle bli den samme ved en senere anledning. Jeg kan love at Norsk Folkehjelp i Nesset blir innkalt hvis behovet er til stede, sier Jan Tømmervold.