Ungdommens kommunestyre (UK) i Oppdal deler hvert år ut 40.000 kroner til ungdomsprosjekter. OVE KARLSVIK

– Vi ønsker søknader fra barn og ungdom som trenger støtte til prosjekter. Det kan være forskjellige ting, men søknadene må gjelde denne aldersgruppen. Søknadsfristen er satt til 8. november, og Ungdommens kommunestyre vil deretter bestemme hvem som skal få støtte, forteller leder i UK, Gaute Heggvold og nestleder Morten Dørum.

De oppfordrer alle som har prosjekter de trenger støte til om å søke. Et eksempel på tiltak som tidligere har fått støtte fra UK, er volleyballbanen på Driva.