Styret i Coop NKL har i et brev til sine medlemsbutikker uttrykt at de ser med sterk uro på skadene automatene medfører, og de anmoder sine bedrifter om å vurdere plasseringen av dem.

– Det har vi allerede gjort, sier Jan Myhre ved Coop Oppdal. Automatene er flyttet vekk fra inngangspartiet og til en noe mer skjermet lokalisering i butikken. Han tror diskusjonene rundt spilleautomater vil fortsette med stor styrke etter ferien. – Vi kommer nok til å diskutere temaet internt i organisasjonen, sier Myhre. Han sier at det er et åpent spørsmål hva Coop Oppdal kommer til å gjøre med automatene i fremtiden.

Coop-butikker over hele landet fjerner spilleautomatene sine. De mener automatene strider mot butikkjedens verdier.

Dagsavisen har vært i kontakt med flere fylkeslag i Coop, og de gir alle uttrykk for at automatene skal bort.