Lørdag 22. november var det klart for årets mest høytidlige arrangement i 4H Sør-Trøndelag, nemlig plakettutdeling for de som har fullført sitt 4H-program. Plakettmottakere fra hele fylket var samlet på Lian Restaurant, og 18 av i alt 30 plakettmottakere var tilstede enten i bunad eller dress.

Fra Oppdal mottok Margrete Ween Bøe og Assisterende landbruksdirektør Jan- Yngvar Kiel plaketten.

For å få 4H-plaketten må man ha gjennomført og fått godkjent i alt sju 4H-prosjekt over minst 7 år. Gjennom styrearbeid, prosjektarbeid og deltakelse på kurs og ulike leirer, får medlemmene mulighet til å utvikle seg selv, og en 4H-er som har fullført 4H-programmet sitter inne med mye kunnskap og erfaring om samarbeid på tvers av aldersgrupper, møteledelse og medlemsdemokrati.

I tillegg deltar mange 4H-ere på kurs og leirer både nasjonalt og internasjonalt, og får på den måten en enestående anledning til å knytte nye vennskapsbånd og kontakter.

Plakettene ble utdelt av assisterende Landbruksdirektør i Sør-Trøndelag, Jan-Yngvar Kiel. I sin tale før utdelingen snakket han blant annet om den verdifulle erfaringen 4H-ere får med organisasjonsarbeid ved å være med i 4H, og betydningen av dette for utdanning og senere yrkeskarriere.

Etter utdelingen var det underholdning, middag og taler.