RENNEBU: I likhet med sine kollegaer i Oppdal, kommer lederne i de tre menighetene i Rennebu med en felles oppfordring; still til valg og bli med og ta samfunnsansvar. Her kan du være med og påvirke hvordan Den norske kirka skal være.

Marit Tordis Sugaren, leder i menighetsrådet for Rennebu kirke på Voll forteller at blant de faste oppgavene menighetsrådene sysler med er gjennomføringen av Fasteaksjonen og Menighetens årsmøte.

- I tillegg har vi også blant annet ansvar for tilrettelegging av kirkekaffe og hva ofringene skal gå til, legger leder i Berkåk Menighetsråd Eli Irene Grøtte til.

I inneværende periode er det i tillegg vært jobbet med blant annet kirkejubileet på Nerskogen, nytt orgel i Berkåk kirke og lydanlegg ved kirka på Voll.

I Rennebu er det 2378 registrerte medlemmer av Den norske kirke, av disse er 2072 over 15 år, hvilket innebærer at de er stemmeberettiget ved valget. For å stå på valg må man være 18 år. Menighetsrådene bør bestå av medlemmer som gjenspeiler samfunnet ellers, både med hensyn til alder, kjønn, geografi og ståsted til religionen.

- Vi har jo alle et forhold til kirka, uansett ståsted. I tillegg er dette flotte kulturbygg som vi sammen må ta vare på. Man må få folk til å benytte seg av kirka også utenom tradisjonelle gudstjenester, sier fungerende leder i Innset Menighetsråd Kåre Haugan.

Nerskogen er ikke representert i rådet denne perioden, og det er noe Marit Tordis Sugaren savner, og noe hun håper vil rette seg etter høstens valg. Nettopp med tanke på at hver kirke i kommunen bør ha «en av sine» representert i menighetsrådet

- Det finnes ikke noe så kulturhistorisk som kirkene og kirkegårdene våre. Det beste er jo å finne folk som vil stille, og som vil være med på ta vare på det rundt kirkebygget også. Det er litt annerledes å være med i ett menighetsråd, men det er utrolig givende, sier Kåre Haugan og får samtykkende nikk fra sine kolleger.