– Da vil bøssebærere gå rundt om i bygda med bøsser og i tillegg får vi stor hjelp fra helselagene til å få besøkt kretsene, forteller Aud Hoel, som sitter i styret i demensforeningen, til Opdalingen.

I dag lider 77.000 mennesker av demens, 300.000 pårørende er berørt. Fordi befolkningen i Norge blir stadig eldre, vil sykdommen ramme flere og flere. Dagens forskning på demens er morgendagens behandling.

– Pengene som kommer inn i forbindelse med aksjonen, går til forskning sentralt, slik at vi kan få mer kunnskap om hva som skjer i hjernen fra du er normal til du blir syk. Denne forskningen kan være med på å finne en kur/behandling som kan hjelpe mot sykdommen, forteller Hoel.

15 prosent av de pengene som blir samlet inn, går til lokale foreninger. I tillegg søker de sentralt om penger til prosjekt.

– Her i Oppdal er det mange aktiviteter som er knyttet til penger fra den store innsamlingsaksjonen. Vi arrangerer blant annet konserter på helsesenteret og BOAS, erindringstreff på museet, kino, gudstjenester som er tilrettelagt for demente, åpne møter med budskapsformidling og kurs og samtalegrupper for pårørende med demens, sier hun.

– Musikk har stor betydning

Julie Flatmo er hjelpepleier på Oppdal helsesenter og har fått penger til å gjennomføre en til en aktiviteter til de på sykehjemmet.

Nå skal Flatmo til Oslo for å være med på et kurs i musikkbasert miljøbehandling. Dette er et kurs over tre samlinger.

– Dette er et veldig fint eksempel til hva innsamlede penger kan gå til, sier Hoel.

– Musikk gjør noe med dem som er dement og flere kan knytte følelser og opplevelser opp mot musikken. Jeg skal også videreformidle det jeg lærer på kurset, forteller Flatmo.

– Hvor viktig er det for Oppdal å få på plass en slik behandling?

– Vi ser betydningen av musikk og hva musikk gjør med en person som har en slik sykdom. Vi ser fram til å få dette mer inn i sykehjemmet i Oppdal, sier Hoel.

I Oppdal gjøres det mye bra med demensarbeidet. Arbeidet med de nye demensboligene pågår for fult og i tillegg har flere butikker og sentre i Oppdal har blitt demenssetifisert.

– Demensforeningen har en god dialog med de ansatte i kommunen og vi er ingen isolert forening, sier Hoel.