I forbindelse med valget besøkt Ap-politiker Jorodd Asphjell Oppdal for å lære mer om prosjektet som har høstet godord på sentralt hold.

Asphjell ble Sør-Trøndelags tredje kandidat til Stortinget og kan dermed bringe kunnskap om ordningen med seg inn på stortinget.

Ordningen sørger for at ungdom får ut i arbeidslivet mens de går på skolen. I Oppdal har man også fått til et samarbeid med kommunen slik at elevene er to dager på skolen, to dager ute i praksis og én dag jobber de med et kommunalt prosjekt.

Dette prosjektet har vært å restaurere et hus til å bli et såkalt passivhus.

Passivhus er et begrep som kommer fra Tyskland. Her har man i flere tiår bygget boliger og leiligheter som har et mye lavere energibehov enn de kravene som myndighetene stiller. Et passivhus i Norge har et netto energibehov som er cirka 50 prosent lavere enn dagens forskrifter.

En av elevene som er med på prosjektet er Iver Hoel, og han forteller at det har gitt ham mye å få være med på et slikt opplegg. Han går på byggteknisk linje ved OVS.

- Det gjør skolehverdagen mer interessant og så lærer vi mye mens vi jobber ute på byggeplasser, forteller Iver.

I Oppdal har man stilt til rådighet en kommunal bolig som nå blir pusset opp til dagens standard.

Etter at elevene er ferdig med huset vil det bli bolig til noen har behov for en kommunal bolig.

Torkel Kant som er fagansvarlig for prosjekt ved Oppdal videregående skole forteller at elevene gjennom "oppdalsmodellen" både får en mer innholdsrik og interesant skoledag, men de får også knyttet kontakter og får smake på arbeidslivet framfor bare det å lese om det i skolebøkene.

Prosjektet er et samarbeid mellom skolen og fylket, samt kommunen, i tillegg til at man får støtte fra sentrale myndigheter.