Trude Myhre er skogbiolog og rådgiver i WWF Verdens naturfond. I seks uker fram til stortingsvalget går hun pilegrimsleden fra miljødepartementet i Oslo til miljøverndirektoratet i Trondheim. Dette gjør hun for å rette søkelyset mot skogvern i Norge. Forrige fredag passerte hun Oppdal.

– Når tre milliarder av statsbudsjettet går til å verne tropisk skog, må vi også klare å verne den norske skogen. Jeg ønsker at politikerne skal bevilge én milliard årlig for å ta vare på gammel skog i Norge, sier Myhre.

Stortinget vedtok i fjor at ti prosent av den norske skogen skal være vernet innen 2025, men i dag er kun tre prosent av den vernet.

– Vi trenger mer penger for å erstatte skogen som skogeierne tilbyr. I dag har vi en ordning som heter frivillig skogvern, men mange er ikke klar over at den finnes, sier hun.

Myhre forteller at skogvern er viktig fordi den største andelen av utrydningstruede arter lever i skogen. Ifølge henne er bare 2,4 prosent av den norske skogen eldre enn 160 år.

– 75 prosent av skogen vår er flatehogd og gjort om til granplantasjer, forteller hun.

– Vi hører stadig vekk at kulturlandskapet i Norge gror igjen. Hvorfor må vi da verne mer skog?

– Dette handler om to helt forskjellige ting. Det stemmer at vi har flere trær enn før, men vi fortsetter å hogge ned den gamle skogen, sier Myhre.

På vei til Trondheim har hun møtt politikere og andre mennesker, som synes det er bra at hun fokuserer på norsk skog-vern.

– Responsen har vært overveldende. Folk hjelper meg med overnatting, mat, drikke og andre ting. Det er også gledelig at jeg får støtte fra mange av politikerne, forteller Myhre.