I Rennebu var 14 personer uten arbeid i september. Det er 1,1 prosent av arbeidsstyrken i kommunen. En person mindre gikk uten arbeid denne måneden sammenlignet på samme tid i fjor. Dette tilsvarer en nedgang på 7 prosent.

I Oppdal gikk 51 mennesker uten arbeid i denne måneden. Dette tilsvarer 1,4 prosent arbeidsstyrken i kommunen, og er en nedgang på 16 prosent. 10 færre personer var uten jobb sammenlignet med fjoråret.

Gode tall i fylket

I september er det 3 613 helt uten arbeid i Sør-Trøndelag. Det er en nedgang på 340 personer fra samme tid i fjor.

Det er nå 2,1 prosent av arbeidsstyrken som er uten arbeid. Legger vi til de som er i et arbeidsrettet tiltak får vi en bruttoledighet på 2,5 prosent. Tilsvarende tall for landet er 3,1 prosent. I Sør-Trøndelag har vi hatt sammenhengende fall i ledigheten siden våren 2016.

Justert for sesongsvingninger er ledigheten 2,2 prosent for fjerde måned på rad.

Synker mest blant de unge

Med unntak av de under 20 år synker ledigheten i alle aldersgrupper og aller mest i aldersgruppen 20-24 år. Her er det en nedgang i ledigheten på 14 prosent

– NAV jobber målrettet for at ungdom ikke skal stå uten opplæringstilbud eller jobb over lengre tid. Vi vet at disse løper stor risiko for å stå varig utenfor arbeidslivet. Vi har også forsøk med NAV-veiledere i skole for å hindre frafall og hjelpe elever med å fullføre videregående opplæring, sier Bernt Asle Arntsen, avdelingsdirektør ved NAV Sør-Trøndelag.

I september er det 594 ledige ungdom under 25 år i Sør-Trøndelag, 70 færre enn på samme tid i fjor.

For første gang på flere måneder er det en økning i ledigheten innenfor bygg og anlegg.

– Vi må helt tilbake til 2015 for å finne ledighetsøkning innenfor denne yrkesgruppen. Det ser ut til at det er noe økende ledighet blant elektrikere, murere, tømrere og snekkere. Vi ser likevel ingen dramatikk i tallene, bransjen selv er optimistisk og stillingstilgangen så langt i år har vært god, sier Arntsen.

Innenfor ingeniør og ikt-fagene fortsetter ledigheten å falle, med en nedgang på 22 prosent fra i fjor. Det er også nedgang innen industrien med fem prosent.

Lavere ledighet i 18 kommuner

I september er det 14 kommuner som har en arbeidsledighet under to prosent og hele 18 kommuner har nedgang i ledigheten. Snillfjord har den laveste ledigheten i fylket med kun en prosent av arbeidsstyrken uten arbeid. Osen og Rennebu har en ledighet på 1,1 prosent.

Den kraftigste nedgangen har Agdenes med - 46 prosent. Rissa ligger høyest på ledighetsstatistikken med 3,3 prosent av arbeidsstyrken uten jobb. Det er likevel en nedgang fra i fjor på 31 prosent, noe som betyr at 50 flere har gått ut av ledighetskøen det siste året.

Ledigheten øker mest i Roan, kommunen har likevel lav ledighet med kun 1,8 prosent uten jobb.

Trondheim ligger litt over fylkessnittet med 2,2 prosent og 2.267 er uten arbeid. Nedgangen i Trondheim er på 8 prosent, som innebærer at 191 flere er i jobb sammenlignet med fjoråret.