Oppdal: Det meldte seg fire søkere til de to ledige fastlegehjemlene i Oppdal. De fire søkerne var Rune Mogensen, Jon M. Tønsberg, Malin Anshushaug og Pavel Nenic. Mogensen trakk senere sin søknad.

Malin Anshushaug (27 år, Oppdal) har fått tildelt hjemmelen etter Kjell Daniel Sørli, mens Jon M. Tønsberg (33 år Oppdal) har fått tildelt hjemmelen etter Arne Opdahl. Tønsberg er nyinnflyttet til Oppdal. Hjemlene overtas fra nyttår.

– Vi har nå utlyst enda en fastlegehjemmel etter Eva Therese Granli, som skal begynne som sykehjemslege i 80 %, forteller Frøydis Lindstrøm i Oppdal kommune.

Vi har tidligere kommet dårlig ut i KOSTRA-undersøkelsene på legedekning på sykehjemmet. Det å få en fast lege på sykehjemmet blir et stort løft, og med bedre kontinuitet.