Oppretter digital møteplattform mellom kommune og næringsliv