Oppretter digital møteplattform mellom kommune og næringsliv

foto