- Jeg vil videreføre optimismen og ta hele kommunen i bruk

foto