Nedbemanne eller øke staben det neste året? Dette svarer lokale bedrifter