Konsernet skifter ut hele ledelsen i løpet av ett år