OPPDAL: I en interpellasjon til Oppdal kommunestyret 18. juni mener Hallvard Fjeldsetnes kommunen bør sette bort bygginga og opprustinga av skolene i kommunen til private, la private drifte skolene i 25 år, for deretter å overta bygningene i ny tilstand vederlagsfritt. Underveis skal kommunen kun ha leieforpliktelser.

OPS

OPS står for Offentlig Privat Samarbeid og er et samarbeid mellom offentlig og privat sektor om et prosjekt eller en tjeneste, der privat sektor tar en større del av ansvaret knytta til utvikling og drift av prosjektet eller tjenesten.

I interpellasjonen viser han til flere kommuner i ST som for tida planlegger å bygge skoler. Dette gjelder blant anna Klæbu, Klæbu, Orkdal, Skaun, Oppdal og Meldal. I flere kommuner har OPS-finansiering av skolebyggingen vært vurdert.

Derfor foreslår Hallvard Fjeldsetnes i Oppdal Frp i interpellasjonen at kommunestyret ber rådmannen ta kontakt med nevnte kommuner for snarest å starte eventuelle forhandlinger, slik at dette kan li med i revideringen forslaget til handlingsprogram.

Presse priser

Med det mener han Oppdal kommune vil gjenopprette sin økonomiske handlefrihet. Gjennom samarbeid og OPS vil kommunene kunne presse priser på skolene og gi bedre vilkår for skoleutbyggingene.

- OPS-finansieringen vil kunne gi noe lavere driftskostnader for skolene, i tillegg til et betydelig bedre vedlikehold over tid. En slik finansiering bør dermed være den primære finansieringsmåten for skolene, går det fram av interpellasjonen.