OPPDAL: – Dette er en politisk streik som hele politinorge gjennomfører som en protest mot regjeringens forsøk på å ta fra oss forhandlingsretten i forhold til arbeidstidsbestemmelser og hviletid, sier politibetjent Finn Skårsmoen ved Oppdal lensmannskontor.

– Hva tror du kommer ut av streiken?

– Det er vanskelig å si, men vi synes at vi må si ifra når regjeringen forsøker å diktere oss i et så viktig spørsmål.

Får støtte

Fra det ble kjent at politiet skulle ut i streik i dag har det kommet flere støtteerklæringer fra både fagforeningshold og fra publikum.

– De tilbakemeldingene vi har fått fra publikum tyder på at de har stor forståelse for at vi reagerer som vi gjør i denne saken, noe som selvfølgelig er veldig hyggelig, sier Skarsmoen.

Redd for sikkerheten

– Hva tror du konsekvensen av regjeringens forskrift vil være?

– Jeg frykter for sikkerheten. Både for den enkelte politibetjent, men også for publikum. Vi er ofte opp i situasjoner der vi både må ha raske utrykninger og der vi må ta raske og rasjonelle avgjørelser. Derfor er det viktig at vi har hviletidsbestemmeser som regulerer arbeidstiden.

Skuffet

– Hva synes du om at en regjering som er styrt av Arbeiderpartiet griper inn i arbeidsrettighetene til folk på denne måten?

– Jeg er veldig skuffet over regjeringen, og det rører meg langt inn i hjerterota at de kan opptre på denne måten. Jeg ser på dette som et forsøk fra regjeringens side på å skjule bemanningskrisen som er i politiet. Hvis vi skulle fulgt de arbeidstidsbestemmelsene som gjelder for de fleste andre i samfunnet, kunne vi risikert at vi har stått uten bemanning i helgene i store deler av Sør Trøndelag, sier Finn Skårsmoen.

SI DIN MENING: hva synes du om at politiet streiker?