RENNEBU: Politibetjent Helge Sumstad (54), som allerede jobber ved lensmannskontoret i Rennebu, er én av de lokale søkerne. Han får selskap av sambygding Mikkel Voll Stokkli (40), som i dag er politibetjent i Orkanger.

Fra Oppdal lensmannskontor har politibetjentene Finn Skårsmoen (48), som for tiden jobber for utrykningspolitiet, og Geir Stenkløv (39) søkt.

De øvrige søkerne er Svein Erik Halvorsen (39), Støren, politibetjent Espen Kristensen (25), Helle, personlig trener Espen Olsen (28), Oslo og Kamilla Engen (42), Bosberg, som i dag er politibetjent/treningslederstilling krimvaktleder.

I tillegg har to søkere, en mann og en kvinne, unntatt offentlighet.