18.100 mennesker besøkte Rennebumartnan i helga. Det er omtrent som i fjor, men et par-tre tusen færre enn det meste som har vært Selv om han er ubeskjeden nok til å bruke det olympiske «best ever» om årets Rennebumartna, er Teigen enig i at det er betimelig at det stilles et kritisk spørsmål om hvorfor besøket ikke ble enda større.

Ideelt vær

– Både når det gjelder trivsel, arrangement og salg er jeg siker på at vi aldri har hatt en bedre martna. Været gjorde at alt gled perfekt, og skulle vi ha ønsket oss et spesielt vær, måtte det ha blitt slik det var i helga, sier martnassjefen.

Selv om optimale forhold ikke ga publikumsrekord, er han strålende fornøyd med besøket. For publikum er det greit at det ikke er flere, spesielt på lørdag. Vi hadde redusert plassen i noen av bodene, slik at det ble litt mer plass å gå på inne i hallen. Selv har jeg aldri følt at det har vært så lite trangt på martnan, sier han.

Godt salg

Også infrastrukturen fungerte godt, noe som blant annet bekreftes av at matsalget i martnans egen regi økte fra 930.000 til 975.000 kroner. Det er med andre ord ikke mye som skal til før grensa på en million blir passert.

At været var perfekt, bekreftes også av at kaffesalget fra Idrettsskolens svartkjel økte fra 32.000 kroner i fjor til 48.000 kroner i år.

Teigen er også spesielt fornøyd med besøket i lokalet der gjenstandene som var med i de to produktkonkurransene var utstilt. Lørdag var hele 1.600 mennesker innom der.

Sterkere fornying?

Nesten 20 prosent av utstillerne var byttet ut fra i fjor til i rå på martnan. Teigen er enig i at det kan være grunn til å vurdere om man skal ga enda mer drastisk til verks, men dette spørsmålet er langt ifra enkelt.

– Utstillerne føler seg som en stor familie, og det er tøft å skvise ut «familiemedlemmer».. Det kan nok bli ei sovepute for oss som arrangører at det er så mange søkere. Kanskje burde vi gått enda mer aktivt ut i markedet for selv å finne fram til mulige utstillere som kan bidra til å heve kvaliteten ytterligere. Vi har allerede gjort en del framstøt, men kan helt sikkert bli enda bedre, sier Kenneth Teigen.

Foto: Fredrik Kosbergløkk
Foto: Fredrik Kosbergløkk