OPPDAL: – Den spesielle vinteren med mye tele og lite snø gjør at det ikke blir like fort grønt som vi har vært vant til de siste årene i Oppdal, med det resultat at brannfaren i skog og utmark er stor, sier brannsjef Bjørn Andreassen.

Brannfare

Brannvesenet minner om at det forbudt å gjøre opp ild i eller i nærheten av skogmark i tidsrommet 15. april - 15. september. Det er forøvrig et generelt forbud mot å gjøre opp ild utendørs under forhold eller på en slik måte at det kan føre til brann. Mange har erfart at en uskyldig bråtebrann brått utvikler seg til en dramatisk situasjon som truer både boliger og driftsbygninger. Konsekvensene av bråtebrenningen kan da bli meget store, både med påtale og forsikringsavkorting.

Miljø og helsefare

Det er samtidig viktig å være klar over at åpen brenning av avfall medfører forurensning, og er derfor forbudt etter Forurensningsloven. Det har tidligere vært en tradisjon å brenne bråte og hageavfall. Flere års holdningskampanjer har bidratt til at det stadig er blitt mindre av slik brenning. Folk er blitt mer opptatt av både miljø og brannfare, og forstår at brenning av hageavfall fører til forurensning og plager for naboer. Spesielt astmatikere og allergikere plages av røyken fra bålbrenning og bråtebrenning.

Miljøvennlige alternativ

Kompostering er et godt alternativ til brenning.

De som ikke har anledning til å kompostere selv, kan levere sortert hageavfall på Miljøstasjonen i Oppdal gratis hele året. Åpningstidene ved Miljøstasjon finnes på kommunens hjemmeside. I forbindelse med våraksjonen har Miljøstasjon ekstra langåpent fredag 14. mai fra kl 10:00 til kl. 18:30. En fin dag for rydding og en siste finpuss før 17. mai.