Det er i en interpellasjon til kommunestyret kommende onsdag, at Engen stiller spørsmål om «hvorvidt det er klokt å kjøre et løp som utelukker kommunestyrets øvrige medlemmer fra å ha den minste innflytelse i saker av betydning».

Han mener kompetansen blant kommunestyrets 25 medlemmer kunne vært langt bedre utnyttet for å oppnå forståelse, og innflytelse mot andre partier i regional eller nasjonal sammenheng.

Raushet

– For SV-representanten er det likegyldig hvem det er som fremmer forslag som vedtas, dersom innholdet er godt, skriver Engen, som mener det handler om raushet fra politisk posisjon.

Han mener også fellesskapet, som kommunestyret er, kunne ha gjort en bedre jobb for Oppdal i et bedre politisk miljø.

Ordfører Ola Røtvei har ennå ikke begynt å formulere svaret, men innrømmer at det i Oppdal er litt spesielt siden Arbeiderpartiet og Senterpartiet har en avtale om blant annet å samarbeide om budsjettet.

Formell

– Men det er opp til hvert enkelt parti å ta kontakt for å få gjennomslag for sine saker.

Ordføreren tror for øvrig interpellasjonen bunner i at han velger å være formell i kommunestyret, og ikke tillater gruppelederne å be om gruppemøte. Dette er det hvert enkelt parti som må gjøre.

– Vi kan ikke ta debatten i skjulte rom.

Røtvei ser heller ikke noe galt i at partier som har sine programmer, søker makt og innflytelse for å få sine saker gjennom.

Onsdag får Engen et grundigere svar.