OPPDAL: Det er faglærer Norvald Sandvik på Restaurant- og matfag på OVS som slipper denne nyheten. Bakgrunnen er at både skolene og restaurantbransjen over hele landet har opplevd at rekrutteringen har gått tilbake de tre-fire siste årene. Dette skjer til tross for at kokkefaget er att av de mest profilerte håndverksfagene i norske media. Sandvik frykter at faktorer som ubekvem arbeidstid, stress og hardt arbeid kan ha skremt elever fra å søke til faget. Derfor er det svært viktig å få fokus over på de positive og spennende sidene ved det å lage mat. – Det ser ikke ut til at det hjelper at vi praktisk talt daglig kan følge mesterkokker på en eller annen kanal på TV, sier han. På grunn av den store mangelen både på kokkeelever og faglærte kokker, er dette et fag der det absolutt ikke er vanskelig å få lærlingplass. Et stramt arbeidsmarked vil som regel også resultere i bedre lønns- og ansettelsesforhold. Med bakgrunn i dette ønsker altså Oppdal videregående skole nå å lansere ei egen gourmetlinje for kokkeelever som går andre året på videregående. – Vi har fått noen ideer som vi egentlig syns at det er litt merkelig at ingen andre i Norges land har grepet fatt i tidligere. Vi vil i første omgang invitere bransje ved kokkelaug og opplæringskontor i Sør-Trøndelag til informasjonsmøte og idédugnad. Vi tenker også på å invitere de andre kokkskolene. – Det vi ser for oss er ei egen gourmetlinje der vi tar inn de aller beste elevene fra førsteåret, det såkalte Vg1. Vi er avhengig av å få med bedriftene og bransjen på opplegget. Vi ser også for oss at vi få kjendiskokker til skolen for å forelese og demonstrere. Det har allerede vært kontakt med et par av de beste kokkene i landet som har sagt seg villig både til å delta og til å ta imot elever på sine kjøkken, sier Norvald Sandvik. Han presiserer også at det finnes mange gode fagfolk i Oppdal som vil kunne bidra med mye positivt på ei slik linje.