SJUKDOM: Hvor mange moskuser som lungebetennelsen har tatt livet av, blir klart når vintertellingen av stammen blir foretatt i mars. DOVRE: - Vi har ikke beregnet nøyaktig hvor stor bestanden er. Men finner vi ikke 220 dyr, har sjukdommen kostet flere liv enn det vi har oversikt over i dag, sier rådgiver Bjørn Rangbru hos Fylkesmannen i Sør-Trøndelag til avisa Gudbrandsdølen Dagningen

Påkjørsler og sjukdom

I et eget informasjonsskriv har Fylkesmannen oppsummert antall døde moskuser i 2006. Totalt er det 37 dyr. Seks moskuser er påkjørt og drept av tog. Bare i løpet av to dager, kjørte toget i hjel tre små, morløse kalver.

I fjellet ble det tidlig i fjor sommer funnet restene av to nyfødte kalver. Fem dyr ble i løpet av sommeren avlivet av sikkerhetsmessige grunner. 24 dyr antas er døde på grunn av lungebetennelsen.

213 i fjor

– Dette er de fakta vi kjenner i dag. Vi får en mye bedre oversikt over bestanden når resultatet av vintertellingen blir klart i løpet av mars, håper Bjørn Rangbru.

I mars i fjor var det 213 dyr i stammen på Dovrefjell. Av disse var det 79 eldre kyr. Slik forvaltningen beregner kalvetilveksten, omfanget av naturlig dødelighet og sjukdommen sist høst, antar Rangbru at det er ca. 220 dyr i moskusflokkene