Koronaviruset forverrer barnas krise: - Tør ikke å tenke hvordan forholdene i leiren er i dag