Ferske tall fra Medisinsk fødselsregister viser at hvert år blir rundt 400 barn født i ambulanser, privatbiler, taxier eller hjemme. I fjor ble 176 barn født uplanlagt hjemme, 196 under transport og 22 barn på annet, ukjent sted.

Tallene for de siste fem årene viser at Sogn og Fjordane er det fylket som har desidert flest transportfødsler per 1.000 fødte barn (11,8 fødsler per 1.000 i fjor), og at Sør-Trøndelag (8,6 fødsler per 1.000) har hatt den største økningen de siste fem årene.

Fagansvarlig for jordmødrene i Oppdal, Ingvill Dalseg, forteller at tre av totalt 50 fødende i år er blitt født under transport.

– Dette er ikke et så veldig høyt tall, men de siste to årene har vi hatt cirka ti prosent fødsler utenfor institusjon. Det er et høyere tall enn mange andre kommuner, sier Dalseg til Opdalingen.

– Hva er årsaken til dette?

– Det har noe med at mange er flergangsfødende og at vi har lang reisevei. Men noen kvinner føder veldig fort, det ligger i naturen, forteller hun.

Dalseg opplyser videre at de hvert år har møter med andre kommuner der de går gjennom alle transportfødslene.

– Vi prøver å finne ut hvorfor det skjer og hva vi kan gjøre for å forhindre det, sier jordmoren.