Det som startet som et prosjekt med satsing på lokalmat og hvordan deltagerne kunne samarbeide for å få økt lønnsomhet i hele verdikjeden, fra primærprodusent til ferdig vare, er nå blitt til et forpliktende samvirke.

Bakeriet Sprø, Bortistu Gjestegard, Bjørkåsen Gård, Jo-setra produkter, Megarden Limousin, Oppdalsmat, Oppdal Spekemat, Styrsvollen Gard og Trollheim-Nerskogen er de som er med foreløpig er med.

–Det startet vel med en idé da vi etablerte Smak & Behag i 2015, forteller Paul Joar Håker i Oppdal Spekemat.

–Vi så behovet å for bruke lokale leverandører for å bygge en merkevare for Oppdal som matprodusent, litt på samme måte som Rørosmat.

Vil ha med flere

– Vi har mange dyktige produsenter og leverandører i regionen, og vil gjerne ha med flere i vår paraplyorganisasjon, sier Jon Erik Schønheyder, som har vært styreleder i samvirket siden de ble formelt etablert denne våren.

Schønheyder forteller at de vil ha med seg produsenter fra hele fjellregionen, og ikke bare fra Oppdal.

Arne Vidar Myhre forteller at samvirket i stor grad har vært med på å fart i virksomheten ved Jo-setra, som han driver sammen med Inger Hanne Myran.

–Vi var helt i startgropa som produsent, og samvirket har hatt stor betydning for oss, forteller Myhre.

–Vår aller viktigste oppgave er å bygge merkevaren «Smak av fjell» og få til en felles distribusjon, forteller Schønheyder.

Samvirkeforetaket har sendt inn søknad om støtte fra Innovasjon Norge, og håper samtidig på kommunal drahjelp med henvisning til at kommunen har sluttet seg til Trøndersk Matmanifest.

–Nå driver vi på dugnad, og har behov for å engasjere en prosjektkoordinator for å komme videre i arbeidet, sier Schønheyder.

Står sterkere sammen

Håker mener at de har mye å gå på for å bli en fullverdig leverandør.

–Vi skulle gjerne hatt med leverandører innen for eksempel melkeprodukter og ost, sier han.

–Jeg tror dette blir etter hvert, skyter Schønheyder inn, og viser til at Røros har holdt på i 15 år.

–Det hele handler om profesjonalisering, der vi vil stå sterkere sammen, sier Håker, og viser til samarbeid om felles stand og aktiviteter under matfestivalen i Trondheim og under Fjell- og fårikålfestivalen som viktige suksessfaktorer.

De er alle enige i at mye av målsettingen langt på vei har lyktes, ikke minst ved at mathallen i Oppdal består i en tid da mathallen i Trondheim måtte gi opp.

–Mathallen er naturligvis et viktig utstillingsvindu for lokalmat fra fjellregionen, avslutter styrelederen i samvirket.