I over ett år har en flokk på rundt 10 moskus holdt til i nærheten av Lesja. Dette er noe myndighetene ikke ønsker, og vil samle flokken mest mulig på Dovre.

Derfor har statens naturoppsyn (SND) i dag skutt 10 dyr fordi de er utenfor kjerneområdet.

Miljøriektoratet skriver på sine egne hjemmesider at bestanden ønskes å tas ned, og da er dyr som er i ytterkant av Dovrefjell mest naturlig å starte med å skyte.

Utenfor

– Gruppa har hatt tilhold i Lesja de siste par årene, og ikke noe tydet på at moskusene ville vandre tilbake til Dovrefjell. I tråd med forvaltningsplanen fattet vi derfor vedtak om å felle dem, sier seniorrådgiver Erik Lund i Miljødirektoratet.

Bestanden på Dovrefjell har et kjerneområde på 340 kvadratkilometer i kommunene Lesja, Dovre og Oppdal. Forvaltningsplanen for moskusstammen sier tydelig at det ikke skal legges til rette for at dyr etablerer seg utenfor dette området.

De tre kommunene har tidligere signalisert at det er akseptabelt med en bestand på rundt 200 dyr innenfor kjerneområdet. Da skal terskelen være lav for å ta ut dyr som etablerer seg utenfor området eller som medfører direkte fare for allmennheten. Vedtak om avliving kan fattes av forvaltningen (Fylkesmannen eller Miljødirektoratet) eller av politiet.

Forsvarer seg

– Moskuser er rolige og ser godslige ut, og det kan friste til å gå nærmere enn hva dyrene tolererer. Da forsvarer de seg, og det er de gode til. Derfor blir dyr som regel avlivet hvis de vandrer ut av kjerneområdet og ned til bebyggelse og andre mye beferdede områder, sier rådgiver Tord Bretten i Statens naturoppsyn, som er Miljødirektoratets feltapparat.

Å jage moskus tilbake til kjerneområdet er gjort flere ganger, men dette er mulig bare der dyrene står i nærheten av kjerneområdet. Å drive dyrene over lengre avstander ansees som umulig. Erfaring viser at moskus ofte vender tilbake til det samme området de ble jaget fra etter kort tid.

Bratt terreng

Allerede i januar ble dyrene observert første gang i et bratt terreng. Det ble søkt etter dem i forbindelse med andre oppdrag utover vinteren, uten at de ble sett igjen. I vårbeiteperioden trakk disse dyrene ned mot bygda, der de holdt seg på våren/forsommeren før de gikk opp i fjellet igjen.

– Terrenget der dyrene sto i mars og utover i april var bratt og uframkommelig, og vi ventet derfor med felling i håp om at dyrene skulle flytte seg til et område som var så tilgjengelig at det er mulig å ta vare på kjøtt og skinn/kranier til inntekt for viltfondet, sier Bretten til Miljødirektoretets hjemmeside.

Etter fellingen blir dyrene vommet ut og fraktet ned til godkjent viltslakteri for videre behandling. Der skal de flåes, undersøkes av veterinær og tas prøver av.

Uttak av moskus har vært omstridt og det har vært dannet aksjonsgrupper for å stanse sette uten at de så langt har lykkes.