Sjåfør ringte politiet med mistanke om at han var innblandet i uhell