Etterforsker funnene av kjæledyr i massegrav. Eier avhørt

foto