– Sikret fortetting gjennom private avtaler med hytteeiere