Konkurrerer om byggeoppdrag, nå planlegger de felles selskap