Så mange unge har søkt sommerjobb i kommunen

foto